Eboshi Iwa

ท่องเที่ยวต่างแดน

เที่ยวญี่ปุ่น “เอโบชิอิวะ Eboshi Iwa” โขดหินรูปร่างแปลกประหลาดกลางทะเล จังหวัดคานางาวะ

เอโบชิอิวะ Eboshi Iwa โขดหินโบราณรูปร่างแปลกประหลาดนอกชายฝั่ง สามารถมองเห็นหินเอโบชิอิวะได้จากชายฝั่งของอำเภอชิงาซากิ ซึ่งเป็นพื้นที่ในแถบโชนัน อยู่ห่างจากแผ่นดินไปประมาณ 1.4 กม. โดยมีชื่อเรียกเรียกอย่างเป็นทางการว่า เกาะอูบะ Uba ถึงแม้ว่าโขดหินนี้จะตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลมาเป็นเวลานาน แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกที่โขดหินนี้ไม่เคยมีสตอรี่ใดๆที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าหรือตำนานอื่นๆเลย คำว่า เอโบชิ ใช้เรียกหมวกสีดำที่นักบวชสวมใส่กันในสมัยเฮอันจนถึงสมัยเอโดะ เนื่องจากรูปร่างของโขดหินดูคล้ายกับหมวกเอโบชิ จึงได้ชื่อว่าเอโบชิอิวะ และปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอชิงาซากิ เมื่อก่อนส่วนยอดของโขดหินเคยแหลมกว่านี้ และดูเหมือนเอโบชิมากกว่าในปัจจุบัน แต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพสหรัฐได้ใช้โขดหินนี้เป็นเป้าในการฝึกซ้อมยิงอาวุธ ทำให้โขดหินแตก และมนลงกว่าเดิมอย่างที่เห็น ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปชมโขดหินนี้ใกล้ๆ ได้ทางเรือ โดยเสียค่าเดินาทางประมาณ 1,500 เยน ใช้เวลาไป-กลับรวมประมาณ 45 นาที

Read More