ที่เที่ยวเชิงเกษตร

สถานที่ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร “นาเฮียใช้” เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย @สุพรรณบุรี

นาเฮียใช้ ที่เที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกได้ว่าเป็นที่เที่ยวเชิงเกษตร ใกล้กรุงเทพ ซึ่งเวลาที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดก็จะได้เห็น ทุ่งนา เรียงรายเขียวชะอุ่มเต็มสองข้างทาง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของนาข้าวที่มีต่อประเทศไทยเรา วันนี้เราจึงอยากจะพาทุกคนมาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวนาไทย และเรียนรู้ถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวต่างๆของที่แห่งนี้กัน บอกเลยว่าบรรยากศดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก นาเอียใช้ ตั้งอยู่ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้วิถีชีวิตและสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นไทยและชาวนาไทย รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับข้าวพันธุ์ต่างๆ มีบ้านเรือนไทยที่จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา ไฮไลท์ที่สำคัญของนาเฮียใช้ จะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ เช่น เรือนวิถีชาวนาไทยในอดีต และยุ้งเก็บข้าว จัดแสดงอุปกรณ์การทำนา ข้าวของเครื่องใช้ในอดีต เครื่องมือดักจับปลา ยังมีเรือนพระราชกรณียกิจและเรือนหนังสือข้าว ที่บอกเล่าพระราชกรณียกิจของในหลวง ร.9 ในส่วนของโซนด้านนอกจะเป็นส่วนของ แปลงนาสาธิต โดยจะมีการสาธิตการดำนาด้วยการปักดำในทุกวันที่ 1 ของเดือน ด้วยกล้าเพียงต้นเดียว ต่อ 1 กอ เพื่อให้เราได้เห็นการแตกกอของต้นข้าว นอกจากนี้ยังมีส่วนของหอเตือนภัยชาวนา ร้านโชห่วย และร้านขายของที่ระลึก รวมถึงมุมสุดวินเทจ และวิวสวยๆ ของทุ่งนาให้เราไปถ่ายรูปเล่นกัน นับเป็นที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่น่าสนใจไม่น้อย ที่อยู่ : ถนนสุพรรณบุรี-ดอนเจดีย์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  […]

Read More