ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ “พระธาตุพูสี” แลนด์มาร์คใหม่ ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

พระธาตุพูสี ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 150 เมตร กลางเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2337 ก่อนจะมีการบูรณะซ่อมแซมเมื่อ พ.ศ. 2457 เป็นจุดชมวิวเมืองที่สวยที่สุด สามารถชมวิวเมืองหลวงพระบางได้แบบ 360 องศา เห็นได้ทั้ง แม่น้ำโขง ที่อยู่ตรงหน้าบริเวณทางเดินขึ้นพระธาตุพูสี ไกลไปจนถึงพระราชวังเดิม ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง รวมไปถึงแม่น้ำคาน ที่อยู่ทางด้านหลังของพระธาตุอีกด้วย แล้วอย่าพลาดชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็น แสงอาทิตย์ในยามเย็นจะส่องลงที่องค์พระธาตุสีทองพอดี ทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปได้เห็นภาพพระธาตุพูสีโดดเด่นขึ้นอีกหลายเท่า

จุดเด่นของพระธาตุพูสี คือ องค์พระธาตุที่มีรูปทรงเป็นดอกบัวสี่เหลี่ยมสีทองอร่าม สูงประมาณ 21 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหลวงพระบาง และนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นบันไดกว่า 328 ขั้นเพื่อมากราบไหว้สักการะตลอดปี นอกจากมีองค์พระธาตุแล้ว ก็ยังมีพระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้พระธาตุพูสี ในช่วงเช้าวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี จะมีประเพณีตักบาตรบนยอดพูสี เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.