Day: January 16, 2023

ข่าวสารการท่องเที่ยว

ประเทศไทยสุดเจ๋ง! ครองอันดับ 1 ประเทศที่ทั่วโลกสนใจมาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน

จากผลสำรวจของ Sojern เผยว่า “ประเทศไทย” เป็นประเทศปลายทางยอดนิยมอันดับ 1 ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจมาเยือนช่วงตรุษจีน โดยจากผลสำรวจพบว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2566 ที่จะถึงนี้ ประเทศไทย มียอดการค้นหาเที่ยวบินจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมากเป็นอันดับ 1 พร้อมสั่งการเตรียมแผนรองรับนักท่องเที่ยว ดูแลด้านความปลอดภัย และมาตรการ สธ. ช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2566 นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและประเทศอื่นทั่วโลกให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นหลัก มีการคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้อาจเป็นอุตสาหกรรมเดียวในโลกที่ฟื้นตัวภายในปี 2566 จากยอดการค้นหาเที่ยวบินในช่วงตรุษจีน ประเทศไทยเป็นปลายทางที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกถึงร้อยละ 26.75 สูงสุดเป็นอันดับ 1 ขยับขึ้นมาจากอันดับ 2 ในปี 2565 ขณะที่ปลายทางอื่น ๆ ที่มียอดค้นหารองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น ร้อยละ 19.41 สิงคโปร์ ร้อยละ 17.58 ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 9.8 มาเลเซีย ร้อยละ 8.47 ไต้หวัน ร้อยละ 5.62 เกาหลีใต้ ร้อยละ 5.33 จีน […]

Read More