Day: September 12, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ชุมชนบ้านผาบ่อง สัมผัสวิถีชีวิตแสนเรียบง่ายของชนเผ่า ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่เขียวขจี

ชุมชนบ้านผาบ่อง เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ในจังหวักแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนของชาวไทย ชาวกะเหรี่ยง และชนเผ่าอื่นๆ ถึงแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน แต่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความเสน่ห์อยู่ไม่น้อย ชุนชนบ้านผาบ่อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ของชนเผ่าต่างๆ รวมถึงดื่มด่ำไปกับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติภายในชุมชนบ้านผาบ่อง ไฮไลท์ของที่นี่คือ การได้สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายบนพื้นฐานของความพอเพียง โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ของที่นี่ยังคงทำอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าว ทำนา นักท่องเที่ยวที่ไปจึงมีโอกาสได้ไปเยี่ยมแปลงนาปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ เรียนรู้วิถีทำนา และปลูกข้าวเพื่อสุขภาพตามแนวเกษตร นอกจากนี้ยังสามารถเดินชมความสวยงามของทุ่งนา และถ่ายรูปสวยๆ บน สะพานข้าว 9 เพื่อสุข ที่ทอดยาวเข้าไปในทุ่งนาได้อีกด้วย ซึ่งภายในหมู่บ้านมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำหลากหลายอย่าง นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้ว บริเวณรอบๆบ้านผาบ่องยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกด้วย เช่น บ่อน้ำแร่ผาบ่อง เส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศแห่งขุนเขา จุดชมวิวผาบ่อง นั่งห่วงยางล่องน้ำแม่สะมาด และ ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำปาย เป็นต้น ทำให้เห็นได้ชัดว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์มากๆ ควรค่าแก่ให้นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม และยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของหมู่บ้านอีกด้วย ที่อยู่ : ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดให้เข้าชม : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน

Read More